త్రాగునీరు, పులిహర, తీర్ధ ప్రసాదముల డిస్ట్రిబ్యూషన్,అంతర్వేది 10-02-2014